صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

 

آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان - دستورالعمل اجرایی شماره 2 ( نشریات دانشگاهی )

ماده 1- تعاریف و کلیات

ماده 2: نحوه درخواست مجوز و شرایط انتشار نشریات دانشگاهی

ماده 3- حقوق نشریات دانشگاهی

ماده 4- آزادی در تصاویر

ماده 5- رسیدگی به تخلفات و شکایات

ماده 6- تخلفات 

مقدمه :

 

بنا بر اختیار حاصله از قسمت ب بند (2-5) آیین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان نحوه صدور مجوز، رسیدگی به شکایات و تخلفات نشریات دانشگاهی، به شرح زیر تدوین گردیده است.